Projektis "Tere, Kevad! 2008" osaleb 5986 õpilast ja 351 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Oi, isegi seeni on kevadel!"
Marjette Siilak II klass
Imavere Põhikool
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Ülevaade

Eesmärk:

  • Lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast;
  • Pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele;
  • Pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses.

Ainevaldkond: Loodusteadused, sotsiaalteadused, keeled, loovad ained, matemaatika.

Vaatluste ja lisategevuste kestvus: märts - mai (12 nädalat).

Osavõtjad: Loodusvaatlustest saavad osa võtta kõik koolid ja lasteaiad Eestis. Lisategevustes saavad osaleda ka huvilised väljastpoolt Eestit.

Vanuserühm (klass): Põhikooli (noorema astme) õpilased ja lasteaia vanemate rühmade lapsed.

Lühikokkuvõte:

Kevadiste fenoloogiliste loodusvaatluste käigus jälgivad osalevad lapsed kevade saabumisest ja muutustest märku andvaid kevadekuulutajaid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile vaatlustes osalejatele, ning panevad kirja nende ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus Eestis. Kõik loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid kogu Eestis suhteliselt tavalised ning äratuntavad ka nooremate laste poolt. Kirja pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev.

Kogutud andmed lisatakse osalejate poolt veebipõhisesse andmebaasi ja on sealt ka koheselt kõigile kättesaadavad. Kasutades nende endi poolt loodud andmebaasi uurivad õpilased geograafilise asendi mõju ilmastiku muutustele kevadel. Andmeid väljastatakse andmebaasist sõltuvalt päringust kas andmetabelitena või animeeritud kaartidena, mis näitavad kevadekuulutajate ilmumist Eesti eri paigus.

Peale vaatluste on kõigil võimalik (aga mitte kohustuslik) osa võtta veel mitmetest lisategevustest – luuletada, joonistada, pildistada, osaleda viktoriinis ning postitada oma muljeid loodusvaatlustest foorumisse. Kõigi tegevuste kohta on täpsemad juhised ja kirjeldused vastavatel veebilehtedel ja samuti lehel Abiks osalejale.

Koolidevaheliseks suhtlemiseks on avatud veebipõhine foorum, kuhu saavad kirju saata kõikide registreerunud rühmade liikmed.

Projekti korralduslik info jõuab osalevate rühmadeni nii juhendajate listi kui veebipõhise foorumi kaudu. Foorumis toimuvad ka erinevad arutelud ja küsimustele vastamine.

Korraldajatega suhtlemiseks sobib aadress kevadorg@googlegroups.com