Kirjeldus

Eesmärk:

Ainevaldkond: Loodusteadused, sotsiaalteadused, keeled, loovad ained, matemaatika, informaatika.

Projekti kestvus: veebruar - juuni (20 nädalat).

Osavõtjad: Intenetiühendusega varustatud koolid nii Eestis.

Vanuserühm (klass): 1. - 9. klass (põhikooli õpilased: 7. - 14. a. vanused)

Lühikokkuvõte: Nende kevadiste fenoloogiliste loodusvaatluste käigus uurivad osalevad õpilased kevade saabumise ja muutuse kohalikke looduslikke indikaatoreid (kevadel õitsevad taimed, rändlinnud, esimestena ilmuvad liblikad), mis on ühised kõigile projektis osalejatele, ning fikseerivad nende ilmumise aja, et teha kindlaks kevade saabumise ajaline erinevus uuritaval maa-alal. Kõik loomad ja taimed on püütud valida nii, et nad oleksid suhteliselt tavalised projekti teostamise territooriumil ning kergelt äratuntavad ka nooremate õpilaste poolt. kirja pannakse liikide esmakordse kas nägemise või kuulmise kuupäev. Samuti mõõdetakse ka keskpäevane õhutemperatuur ning nädala keskmine edastatakse ka andmebaasi. Kogutud andmed edastatakse osalejate poolt veebipõhisesse andmebaasi ja on sealt ka koheselt kõigile kättesaadavad. Kasutades nende endi poolt loodud digitaalset andmebaasi uurivad õpilased geograafilise asendi mõju ilmastiku muutustele. Andmeid väljastatakse andmebaasist sõltuvalt päringust kas andmetabelitena (salvestamiseks), graafikutena või animeeritud kaartidena, mis näitavad indikaatorliikide ilmumisdünaamikat ajas.

Koolidevahelise suhtlemise hõlbustamiseks on loodud spetsiaalne elektronlist kool.kevad elektronaadressiga kool.kevad@lists.ut.ee, kogu üldine kirjavahetus toimub selle listi vahendusel.
Juhendavatele õpetajatele on loodud diskussioonilist kool.kevad.ops elektronaadressiga kool.kevad.ops@lists.ut.ee

Minimaalne vajalik riistvara projektis osalemiseks: arvuti P100, 16 MB RAM, VGA värvimonitor, helikaart kõlaritega, internetiühenduse olemasolu. Eraldi spetsiifilist tarkvara programmi kasutamiseks vaja ei ole: piisab, kui arvutisse on installeeritud veebilehitseja (nt. Internet Explorer 4.X, Netscape Navigator 4.X).

Lisaks vahetutele loodusvaatlustele sisaldab projekt loominguliste konkursside osa: